kastelen in frankrijk

Frankrijk is een land met een enorm aantal kastelen. De kastelen dateren uit de tijd van de Middeleeuwen of de Renaissance en ieder kasteel kent zijn eigen verhaal. Sommige kastelen werden gebouwd als verdedigingswerk en andere kastelen als pronkstuk. Laatstgenoemde kreeg dan meer het karakter van een paleis. Aan het uiterlijk van het kasteel is goed te zien wat men destijds beoogde met het kasteel. 

Een groot aantal kastelen in Frankrijk is gelegen langs de grote rivieren, zoals de Loire of de Dordogne. Door deze strategische ligging konden de kastelen een goed verdedingsblok vormen tegen eventuele indringers. In het uiterste zuiden van Frankrijk vindt men een groot aantal burchten, hetgeen overgebleven is uit de tijd van de Katharen en de Romeinen. 

Heden ten dage worden de kastelen in Frankrijk voor verschillende doeleinden gebruikt. Bij veel kastelen heeft u de mogelijkheid om deze te bezoeken en ook binnen een kijkje te nemen. Andere kastelen houden de poorten gesloten en kunt u alleen vanaf de buitenkant bekijken of fotograferen. Daarnaast worden somimge kastelen tegenwoordig ook voor hele andere doeleinden gebruikt. Denk hierbij aan het bieden van overnachtingsmogelijkheden in het kasteel of als vastgoed object voor de verkoop. Dit geldt met name voor de kastelen die aan renovatie onderhevig zijn en waarbij mensen willen investeren om het opnieuw op te knappen.  

Tijdens uw verblijf op een camping in Frankrijk is het leuk en leerzaam om bijvoorbeeld met de kinderen eens een dagje een kasteel te gaan bezoeken. Bij sommige kastelen worden in de zomerperiode soms leuke middeleeuwse spelen georganiseerd of vinden rondleidingen plaats.